کران

دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم

کران

دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم

تا کدام اندیشه برون تراود و چه مایه ای داشته باشد.

آخرین مطالب
  • ۹۷/۰۱/۰۹
    نو

ایمیل من : m.monajem@gmail.com

این لینک اکانت اینستاگرام ، این لینک اکانت توئیتر و این هم  لینک اکانت گودریدز من است :)